Czy ustanowienie naprzemiennej opieki nad dzieckiem to standard?

2021-03-05

W momencie, kiedy dochodzi do rozwodu, najwięcej kłopotu przysparza sprawiedliwy podział ról oraz opieki nad dziećmi. Czasem jedna i druga strona chce mieć dzieci dla siebie po równo. W jakich sytuacjach może do tego dojść?


Adwokat Wrocław http://adwokat-podgorski.pl/ : potrzebna jest ugoda rodziców

Zdarzają się sytuacje, w których opieka nad dziećmi ustanawiana jest naprzemiennie. Od adwokata z Wrocławia wiemy natomiast, że nie jest to zbyt częste wydarzenie. Aby do tego doszło, najlepiej z pomocą dobrego adwokata z Wrocławia potrzebne jest dojście do porozumienia między obiema stronami, a w efekcie do podpisania ugody. Otóż, adwokat wrocław, jeśli poprosisz go o przeprowadzenie takich mediacji, będzie ci pomagał podczas całego procesu i przeprowadzi cię przez niego bez niepotrzebnego stresu.


Adwokat Wrocław: opcja najlepsza dla dzieci?

Można pokusić się o stwierdzenie, że opieka naprzemienna jest lepsza dla dzieci, ponieważ mają równy kontakt zarówno z jednym, jak i drugim rodzicem. Chociaż oczywiście najlepiej dla nich byłoby mieć rodziców razem.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018