Pozycjonowanie stron firmy, a google

2020-07-15

Wynika wyraźnie, że linki odgrywają bardzo ważną rolę w ustalaniu przez wyszukiwarkę pozycji witryny czy jej strony na liście rankingowej. Ważność ta jest teoretycznie uzasadniona faktem, że tego typu mechanizm cytacyjny ustala, na bazie hipertekstowej struktury Internetu, tematyczne zależności pomiędzy zasobami, faworyzując zaspokajanie informacyjnych potrzeb użytkownika.


Pozycjonowanie stron firmy http://mateuszkozlowski.pl/ w odniesieniu do google

W praktyce jednakże trudno jest zrealizować taką zgodność pomiędzy połączeniami i pokrewieństwem tematycznym, zarówno ze względu na dużą różnorodność możliwych pokrewieństw semantycznych pomiędzy zasobami, jak wskutek rozpowszechniania się metod potrafiących poprawiać ranking w nienaturalny sposób, jeżeli wskazuje się na pozycjonowanie stron firmy.


Jak zauważyliśmy, Google (jak i inne wyszukiwarki) stale aktualizował swoje algorytmy, tak aby oferować pozycjonowanie na podstawie kryteriów o większej przejrzystości naturalnych wyników. Proces ten wymagał wprowadzenia takich algorytmów, jak i też zmiany koncepcji link popularity, opierającej się początkowo na ilości linków, by potem przejść do podejścia bazującego na jakości, czyli na przypisywaniu większego znaczenia pokrewieństwu semantycznemu przy obliczaniu wartości linków. Warto jest o tym pamiętać stawiając na pozycjonowanie stron firmy.


Przechodzimy zatem do przeglądu czynników związanych z linkami, które to czynniki są przeważnie brane pod uwagę przy ustalaniu wartości linków, przy czym będziemy obserwować jak wprowadzenie wspomnianych aktualizacji spowodowało eliminację pewnych aspektów nierównowagi w obliczaniu ważności linków.


Anchor text to podstawowy parametr dla robotów, gdyż stanowi on pierwszy sygnał tematycznego pokrewieństwa ze stroną, do której prowadzi. Wartość linku dla witryny, która go przyjmuje, rośnie zatem proporcjonalnie do dokładności, pokrewieństwa i specyficzności terminów wykorzystanych w tym wierszu w stosunku do słów kluczowych zapytania.


Na potwierdzenie tej tezy można podać fakt, że przy określaniu przedmiotu tematycznego witryny konkurują ze sobą znajdujące się w niej teksty i tak samo anchor teksty jej linków na wejściu. W przeszłości, jeśli do witryny dochodziły liczne linki z takim samym wierszem w anchor tekście, to dany dokument miał duże szanse W rankingu dla tego określonego zapytania. To, co zostało teraz powiedziane, znajduje potwierdzenie W zjawisku google bombing - która to praktyka, wykorzystując moc anchor tekstu w przewrotny sposób, wprowadziła Google'a wiele razy w kłopotliwą sytuację.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018