Nawóz do tui, a zabiegi ogrodnicze

2020-08-03

Wszelkie zabiegi oczyszczania ogrodu z chwastów mają prowadzić do konsekwentnego hamowania ich wzrostu. Do tego celu wiedzie tylko jedna droga, czyli zapobieganie rozmnażaniu niepożądanych gatunków


Nawóz do tui, a ważne aspekty w ogrodzie

Tak ważne jest niedopuszczanie do rozdrobnienia chwastów trwałych, odradzających się z drobnych fragmentów korzeni, i rozsiewania jednorocznych. Zdecydowaną większość chwastów możemy wykorzystać w ogrodzie z pożytkiem dla pozostałych roślin w nakierowaniu na nawóz do tui https://gardenstart.pl/pol_m_Nawozy_Do-iglakow-134.html.


Przede wszystkim stanowią cenny materiał kompostowy i surowiec naturalnych preparatów ochronnych, pod warunkiem że nie zawierają nasion, ognisk chorób i żerujących owadów. Wszystkie rośliny porażone, a także zawiązujące nasiona - palimy. Rozdrobnionymi, zdrowymi liśćmi chwastów możemy mulczować grządki i zagony, zwłaszcza w warzywniku czy zielniku. Stawiajmy zatem na nawóz do tui.


Utrzymanie urodzajnej, zasobnej gleby warunkuje zdrowie roślin i należy do najważniejszych zadań ogrodnika. Zdrową glebę cechuje charakterystyczna gruzełkowata struktura. Ta zaś jest gwarantem dobrej kondycji podłoża, a co za tym idzie - optymalnej gospodarki powietrzno-wodnej, właściwego życia biologicznego i odpowiedniej zawartości składników pokarmowych. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne w pierwszym rzędzie powinny zatem zmierzać do uzyskania i zachowania gruzełkowatej struktury gleby jako widocznego gołym okiem testu jej urodzajności. W tym właśnie celu podejmujemy takie zabiegi agrotechniczne, jak: nawożenie, pielęgnacja gleby i roślin, uprawa ziemi, a także nawóz do tui.


Nawożenie, czyli dbałość o zasobność gleby w składniki pokarmowe, wspomagają dwa rodzaje nawozów: mineralne i organiczne. Nawozy mineralne, powszechnie nazywane sztucznymi, są wysoce skoncentrowanymi związkami chemicznymi spreparowanymi jako substancje łatwo przyswajalne dla roślin. Występują w formie płynnej lub w postaci granulek, jako substancje szybko działające i o działaniu spowolnionym, rozłożonym na cały okres wegetacyjny.


W ogrodach amatorskich jeśli już decydujemy się na nawozy mineralne, zwykle sięgamy po preparaty wieloskładnikowe, rzadziej po jednoskładnikowe. Dzieje się tak dlatego, że użycie preparatów wyłącznie potasowych czy np. fosforowych wymaga z jednej strony dokładnej wiedzy na temat zapotrzebowań pokarmowych określonych gatunków, z drugiej - laboratoryjnej analizy składu gleby.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018