Dofinansowanie szkoleń wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej

2019-11-13

Mogą uzyskać dofinansowanie szkolenia dla siebie (właściciel firmy) albo pracownika. Po akceptacji wniosku pozostaje zapisanie się na szkolenia, dofinansowanie oraz uczestnictwo. Po otrzymaniu zgody na dofinansowanie i podpisaniu umowy z urzędem, otrzymasz środki na wskazane konto. Szkolenie ze składania fiszki wniosku o dofinansowanie jest bardzo ważne, ponieważ decyduje kolejność zgłoszeń, a zainteresowanie jest bardzo duże. Dofinansowanie szkoleń wynosi maksymalnie 80% wartości danej usługi rozwojowej. Uzyskane z Izby dofinansowanie – w wysokości nie większej jak w limitach podanych powyżej przeznaczyć można na pokrycie kosztów uczestnictwa w szkoleniu, koszty przejazdu oraz noclegi w hotelu. Można uzyskać dofinansowanie do 50% wartości danego szkolenia czy kursu. O dofinansowanie usług rozwojowych każdy przedsiębiorca musi postarać się w swoim województwie (zgodnie z lokalizacją siedziby, oddziału, filii danej firmy). Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który wysyła swojego pracownika na szkolenie - otrzymasz dofinansowanie w wysokości 80% na jedno szkolenie. Znam to z doświadczenia, ponieważ moja koleżanka starała się o takie dofinansowanie mając wysoko postawioną w innym urzędzie matkę. Każde przedsiębiorstwo potrzebuje szkoleń miękkich! Organizacja dofinansowanych szkoleń dla pracowników,szkolenia na miejscu,pomoc w organizacji szkolenia (np. Aby ułatwić Wam zadanie poszukiwania dofinansowanych szkoleń zapraszamy na stronę. O dofinansowanie mogą starać się pracodawcy. W zależności od zidentyfikowanych potrzeb dopasowujemy optymalną formę wsparcia, zdobywamy dofinansowanie na szkolenia, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne i realizujemy szkolenie. We wszystkich województwach poza pomorskim i mazowieckim, można już uzyskać dofinansowanie na szkolenia nawet do 80% wartości usługi szkoleniowej. Solidnym zapleczem naszej działalności jest firma Interrete, skupiająca się na pozyskiwaniu środków na dofinansowanie szkoleń. Dofinansowanie dotyczy mikro, małych średnich przedsiębiorstw z całej Polski. Dofinansowanie mogą uzyskać mikro, mali i średni przedsiębiorcy czyli przedsiębiorcy zatrudniający do 250 pracowników. Jeśli któreś ze szkoleń sprzedażowych jest dla Ciebie szczególnie interesujące i jego uczestnicy kwalifikują się do tego dofinansowania napisz do mnie maila. Przede wszystkim brak odpowiednich szkoleń w ramach prowadzenia działalności gospodarczej dla osób starających się o taką pomoc. Dofinansowanie wynosi od 50% do 80% ceny usługi rozwojowej (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży w której działa, statusu pracownika którego deleguje do udziału w usłudze).

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018